Mekonomen

Mekonomen är ett företag som erbjuder butik och bilverkstad och ett stort utbud av produkter för att förenkla billivet. De har ca 460 verkstäder runt om i Sverige men även Finland och Norge. De reparerar bilar från alla möjliga biltillverkare, hjälper till med felsökning och diagnostik. När bilen ska servas eller repareras använder sig Mekonomen av originaldelar eller reservdelar som motsvarar bilens kvalitet. Resultatet blir precis såsom bilen såg ut när den tillverkades i bilfabriken. Reservdelarna erbjuds med minst 3 års garanti och 3 års garanti på utfört arbete. Vid service hos Mekonomen gäller nybilsgaranti och denna skiljer sig beroende på vilken bil du har. Du kan läsa mer om de olika garantierna, frakt och leveranserbjudandena på deras hemsida.

 

Assistansförsäkring är även något som Mekonomen erbjuder. Det är en trygghetsåtgärd som innebär att ifall du får motorstopp eller punktering så hjälper de till. Även ifall du tappar bort din nyckel. Detta gäller i hela Norden förutom Grönland och pågår i 1 år. På Mekonomen har de hög kompetens och modern utrustning. De har god grundutbildning och får kontinuerlig vidareutbildning. För utvecklad kompetens samarbetar alla bilmekaniker för att utbyta erfarenheter och hjälpa varandra. Utrustningsmässigt gör de så gott de kan för att ständigt inneha de bästa maskinutrustningarna på marknaden.

 

Så klart har Mekonomen krav på kvalite och arbetsmiljön. Miljömässigt har de en policy som säger att de ska hushålla med energi och sträva efter hållbarhet i energiutnyttjandet, minska klimatpåverkan från våra transporter och ha en kemikaliehantering som minimerar miljöpåverkan. Deras målsättning inom arbetsmiljön är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. Slutligen när det kommer till kvalitet bygger deras framgång på att de har hög leveranssäkerhet, tillgänglighet och enkelhet i hela värdekedjan från leverantör till slutkund.